egovernmentautobus-spojeurbarska-spolocnostfotogaleria

 • A-
 • A
 • A+

Vitajte v obci Čierna Lehota

 

 

 

 

 

 O Z N A M

 

Vážený spoluvlastník Urbárskej spoločnosti a združenia vlastníkov lesa, pozemkového spoločenstva Čierna Lehota.

 

Výbor Urbárskej spoločnosti a združenia vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Čierna Lehota Vás pozýva na

riadne zhromaždenie

členov spoločenstva, ktoré sa uskutoční v sobotu 23.06.2018 o 14:00 hod v budove č. 38 (bývalé pohostinstvo) v Čiernej Lehote.

Program zhromaždenia:

 1.          Zahájenie
 2.          Schválenie programu
 3.          Voľba overovateľov zápisnice
 4.          Voľba návrhovej komisie
 5.          Správa o činnosti spoločnosti za rok 2017
 6.          Účtovná uzávierka 2017
 7.          Diskusia
 8.          Návrh uznesenia
 9.          Záver

Vzhľadom na obmedzenú priestorovú kapacitu zasadacej miestnosti žiadame o účasť výhradne členov spoločenstva bez rodinných príslušníkov.

V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť osobne, môžete sa nechať zastupovať formou plnej moci, ktorá musí byť úradne overená.

 

Ing. Pavel Slížik                      Dušan Horák                           Milan Srnec

predseda PS                           tajomník PS                podpredseda PS         

0948 111 363                       0905 223 035               0918 334 179                              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Informačné hodiny

Obecný úrad - Úradné hodinyPondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 13:00
Štvrtok Neúradný deň
Piatok Neúradný deň
Sobota Neúradný deň
Nedeľa Neúradný deň

 

Tel.: 0901 767 110
Email: obecnzwr@stonline.sk

Pošta - Úradné hodinyPondelok 07:45 - 14:45
Utorok 07:45 - 14:45
Streda 07:45 - 12:00 | 15:00 - 17:00
Štvrtok 07:45 - 14:45
Piatok 07:45 - 14:45
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Obed. prestávka od 13:00 do 14:00 Telefonický kontakt: 038 766 32 03

Lekáreň v Slatine nad BebravouPondelok 08:00 - 13:00
Utorok 08:00 - 13:00
Streda 08:00 - 13:00
Štvrtok 08:00 - 13:00
Piatok 08:00 - 13:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 32 08

Ordinačné hodiny u obv. lekára v Slatine nad Bebravou MUDr. E.KrutákaPondelok 07:00 - 15:00
Utorok 10:15 - 15:00
Streda 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 13:00
Piatok 07:00 - 15:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 32 32

Ordinačné hodiny Zubná ambulancia v Slatine nad Bebravou Mudr. Daniela FabiánováPondelok 07:00 - 12:00
Utorok 07:00 - 12:00
Streda 07:00 - 12:00
Štvrtok 07:00 - 12:00
Piatok 07:00 - 12:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 33 94

 © 2014 Obec Čierna Lehota | Stránku realizovala supersluzba-logo